Výbrusy válců - obecné podmínky

Výbrus válce obsahuje:
- Vámi dodaný válec, který bude vybroušen na potřebný průměr, dále píst, kroužky, segrovky a pístní čep.
- Výbrus je možno provést i na Vámi dodaný píst. (U pístů nezaručené kvality - zejména z Polska a Indie záruku na funkčnost  neposkytujeme.)
- Maximální velikost výbrusu je většinou 8. výbrus. Platí zejména pro Babettu, Pionýr, Simson, Jawa, ČZ 175, 250, 350. Ostatní dle dostupnosti pístů.
- Válce na výbrus a  klikovky na opravu zasílejte prosím na kontaktní adresu uvedenou v Kontaktujte nás.
- Písty a kroužky používáme většinou české, při nedostatku pístů a u běžných padesátek prověřené maďarské.

!!! Pamatujte, že zajetí výbrusu trvá cca 1500 km.  Základem dobrého zajetí a trvanlivosti výbrusu je kvalitní olej, správně nastavený karburátor, čistý a těsný motor a výfukové potrubí a v neposlední řadě pečlivá a správná montáž včetně vyuhlování pístu a ojnice. !!!